Technika grzewcza
i sanitarna

Montaż i serwis wod. kan. gaz i c.o.

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez

INSTALATORSTWO WOD.-KAN. GAZ I C.O. JANUSZ ŚPIEWOK

Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Niniejsza informacja jest zgodna Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
INSTALATORSTWO WOD.-KAN, GAZ I C.O. JANUSZ ŚPIEWOK
Żory, ul. Wiśniowa 21, 44-240
NIP: 651-001-26-14, REGON 270308295
adres mailowy: janusz(at)spiewok(dot)eu

2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane zostały pozyskane w celu:

 • sporządzenia oferty dotyczącej instalacji budowlanych (wyceny usług montażu i sprzedaży produktów)
 • wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (m. in. przyjmowania i obsługi zleceń, obsługi reklamacji, realizacji płatności, fakturowania)
 • prowadzenia korespondencji związanej z realizacją umowy
 • wykonania czynności o charakterze handlowym
 • przesyłania informacji o usługach i produktach oferowanych przez firmę INSTALATORSTWO WOD.-KAN, GAZ I C.O. Janusz Śpiewok drogą mailową oraz poprzez sms
 • przedstawienia ofert marketingowych w czasie przyszłym
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy INSTALATORSTWO WOD.-KAN, GAZ I C.O. Janusz Śpiewok (w tym zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń)

3. Źródło pozyskania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, przekazane dobrowolnie: osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną, smsem, poprzez przekazanie wizytówki.

4. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja zlecenia będą niemożliwe. Dane niezbędne do realizacji umowy to: imię, nazwisko, miejsce wykonania usługi lub dostawy towaru, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy, a w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo: nazwa firmy, miejsce prowadzenia działalności, NIP.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • pracownikom firmy INSTALATORSTWO WOD.-KAN, GAZ I C.O. Janusz Śpiewok na podstawie udzielonych upoważnień
 • podmiotom, z którymi INSTALATORSTWO WOD.-KAN, GAZ I C.O. Janusz Śpiewok ma zawartą umowę współpracy celem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji interesów firmy np. firmom księgowym, informatycznym, windykacyjnym, operatorom pocztowym i logistycznym
 • upoważnionym instytucjom na podstawie przepisów prawa

6. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich (poza Unię Europejską) ani do organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zleceń oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi klienta
 • zabezpieczenia oraz dochodzenia wszelkich roszczeń z umowy do momentu ich przedawnienia
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (czynności wynikające z przepisów podatkowych, rachunkowych, itp.)

8. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w celu automatycznego podejmowania decyzji.

9. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Prosimy o kierowanie sprzeciwu drogą pisemną na adres e-mail: janusz(at)spiewok(dot)eu

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.